Информация

Основна Задължителна Информация


всичко за дома

Условия за достъп до отворен интернет

Условия за достъп до отворен интернет за мрежата на Глобал Оптикс България ЕООД I. Управление на трафика В мрежата на Глобал Оптикс България не се блокират, забавят, променят, компресират, засекретяват и ограничават отделни класове трафик, което да води до временно влошаване на качеството или дискриминиране на специфично съдържание, приложения или услуги. Състоянието на отделните компоненти […]


Параметри за качество на предоставяните услуги

Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги, съгласно чл. 39 на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения   Мрежа/Услуга Параметър Измерване Мерна еденица Стандартизационен документ Фиксирана/ Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките 1 ден ETSI EG 202 […]


Типове Физически Интерфейси

Към мрежата на Глобал Оптикс България се поддържат следните типове физически интерфейси за свързване на крайни електронни съобщителни устройства: Ethernet: 10Base-T (twisted-pair cabling, CAT-3 or above, 100m), IEEE 802.3i Fast Ethernet: 100Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5 or above, 100m), IEEE 802.3u Gigabit Ethernet: 1000Base-T (twisted-pair cabling, CAT-5e or above, 100m), IEEE 802.3ab 1000Base-LX/LH (single-mode, duplex fiber, 1310nm, 10/20km), IEEE 802.3z 1000Base-BX-D (single-mode, […]