РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2120


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=FR

QR Code - Take this post Mobile!
Използвайте този уникален QR код като го сканирате със своя смарт телефон. Баркод скенера ще запише url-то на тази уеб станица директно на мобилното устройство за споделяне и съхранение.