Архив по дни: 06.07.2015


Параметри за качество на предоставяните услуги

Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги, съгласно чл. 39 на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения   Мрежа/Услуга Параметър Измерване Мерна еденица Стандартизационен документ Фиксирана/ Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките 1 ден ETSI EG 202 […]