gobul


всичко за дома

Условия за достъп до отворен интернет

Условия за достъп до отворен интернет за мрежата на Глобал Оптикс България ЕООД I. Управление на трафика В мрежата на Глобал Оптикс България не се блокират, забавят, променят, компресират, засекретяват и ограничават отделни класове трафик, което да води до временно влошаване на качеството или дискриминиране на специфично съдържание, приложения или услуги. Състоянието на отделните компоненти […]