Параметри за качество на предоставяните услуги


Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги, съгласно чл. 39 на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
 
Мрежа/Услуга Параметър Измерване Мерна еденица Стандартизационен документ
Фиксирана/ Достъп до интернет Време за първоначално свързване към мрежата
Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките 1 ден ETSI EG 202 057-1
    Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента, а когато процентът е под 80 % – среден брой на дните закъснение след договорената дата 100 %  
Фиксирана Време за отстраняване на повреди Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии 4 часа ETSI EG 202 057-1
    Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок, определен в договора с клиента 100%  
Достъп доинтернет Постигната скорост на предаване на данни Максимална постигната скорост на предаване на данни 250 Mbps
ETSI EG 202 057-4
    Минимална постигната скорост на предаванена данни 20 Mbps  
    Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни 60 Mbps  
  Коефициент на успешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни 0 %  
  Закъснение при предаване на данни(еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни 6 ms  
    Стандартно отклонение на закъснението 0,199 ms  
         

 

Публикуване на коментар